SPACEGIRLZ משתפת פעולה
עם מוסדות וגופים מובילים

SpaceGirlz שמחה לשתף פעולה עם מוסדות אקדמיים מובילים, תאגידים בינלאומיים וקרנות החולקות את החזון שלנו לפיתוח הדור הבא של מובילות בתעשיית החלל.